Kodukord

Järgnevalt meie noortelaagri kodukord, millega palume tutvuda juba enne laagrisse registreerimist.

Ootame noori laagri esimesel päeval alates kella 17.00.

Esimene tund toimub majutamine, territooriumiga tutvumine, lapse registreerimine, info jagamine lapsevanematele. Planeeritud tegevused algavad 18.00 meeskondadesse jagamise ja laagrireeglite kokkuleppimisega. Palume selleks ajaks lapsel kindlasti kohal olla!

kodukord

ET KÕIK TUNNEKSID ENNAST HÄSTI, ON NOORTELAAGRIS OSALEJA KOHUSTATUD TÄITMA KODUKORDA, PÄEVAKAVA JA LAAGRIKASVATAJA KORRALDUSI.


• alkoholi, narkootiliste ainete ja tubakatoodete laagri territooriumile toimetamine ning nende tarbimine on rangelt keelatud;
• mobiiltelefone ja väärtesemeid soovitame laagrisse mitte kaasa võtta, kui asjad on siiski kaasa võetud, tuleks need anda kasvataja kätte hoiule. Juhul, kui laagripoolseid soovitusi ei järgita, laager kadunud asjade eest endale vastutust ei võta;
• isiklike asjade eest noortelaager ei vastuta, samas teeb kõik turvalisuse tagamiseks;
• tubadest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud ning elektrivalgustus välja lülitatud;
• igapäevaselt tuleb koristada enda kämpinguid, hoida korras oma voodi. Kasvatajatel on õigus kämpinguid kontrollida;
• noortelaagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga või etteteatamisel ka koos lapsevanemaga/hooldajaga;
• ujuma tohib minna ainult koos kasvatajaga ja täiskasvanu juuresolekul;
• tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest kohe informeerida personali ning koguneda eelnevalt kokkulepitud kohta;
• lõkke süütamine laagrijuhataja loata on RANGELT KEELATUD!
• materiaalse kahju tekitamisel noortelaagri varale on kahju kohustatud hüvitama lapsevanem või hooldaja;
• noortelaagris on öörahu kell 23.00-8.00.
• noortelaagri kodukorrast mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga ning vajadusel saadetakse laps või noor enne laagrivahetuse lõppu koju (laagritasu lapsevanemale ei hüvitata).